Hansaplast Privacybeleid

DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS!

Voor Hansaplast is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten, bijvoorbeeld per e-mail.

Inhoudsopgave

Algemene informatie

1.1. Verwerking van persoonsgegevens
1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
1.3. Rechten van de betrokkene
1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

2.1 Cookies

2.1.1 Technische cookies (type A)
2.1.2 Functionele en prestatiecookies (type B)
2.1.3 Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)
2.1.4 Beheer en verwijdering van alle cookies

2.2 Webanalyse

2.2.1 Google Analytics

2.2.2 A/B Testing

2.3 Sociale plug-ins

2.4 Sociale login

2.5 YouTube-Video’s

2.6 Internetreclame

2.6.1 Google Ads (vroeger Google Adwords) 

2.6.1.1 Conversie van Google Adwords 

2.6.1.2 Google Ads-remarketing 

2.6.2 Advertentiefuncties van Google Analytics

2.6.3 Google remarketing 

2.6.4 Adform

2.6.5 Aangepaste doelgroepen op Facebook (‘Facebook-pixel’)

2.6.6 Commerce Connector

2.6.7 S4M

2.6.8 Teads True Visit Pixel

2.6.9 App Nexus

2.7 Google Tag Manager

2.8 Pop-up voor campagnes/niewsbrieven/loyaliteitsprogramma’s (optinmonster)

2.8 Captchas

Andere aangeboden diensten (on- en offline)

3.1 Contact

3.2 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

3.3 Inlogprofiel

3.4 Mailings per post

3.5 Waarderingen en beoordelingen

3.6 Enquêtes

4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

 

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacy beleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten.

1.1 Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is:
SA Beiersdorf NV
Marie Curie Plein 20
1070 Brussel
België.

Contacteer ons via het online contact formulier.

1.3 Rechten van de betrokkene

Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
 • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer we werken aan uw bovengenoemde recht, kunnen we mogelijk vragen om bewijs van identificatie. Voor meer informatie over hoe we uw data verwerken, zie 3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking.

 

1.4 Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten

In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub c AVG (wettelijke verplichting).

 

2 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, contentbeheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang). 

 

2.1 Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies of andere technologieën zoals pixels (hierna ‘Çookies’ genoemd) op uw computer gebruikt wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie of beeldbestanden, zoals pixels te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’).

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.


Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:  

 • Technische cookies (type A)
 • Functionele en prestatiecookies (type B)
 • Cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd.

 

2.1.1 Technische cookies (type A)

Technische cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom cookies van de eerste partij. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Technische cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende sub pagina’s van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van technische cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen technische cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van overeenkomst).

2.1.2 Functionele en prestatiecookies (type B)

Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen gepseudonimiseerde informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De functionele en prestatiecookies zijn zogenaamde “strikt noodzakelijke” cookies zoals beschreven in de ePrivacy Directive 2002/58 EC, en vereisen geen toestemming.

U kan op ieder ogenblik uw cookiesinstellingen aanpassen (activate or deactivate).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

2.1.3 Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)

Cookies die noch technisch zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.
Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.1.4 Beheer en verwijdering van alle cookies

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

 

2.2 Webanalyse

2.2.1  Google Analytics

Doel/Informatie
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Daarnaast krijgen we informatie over de functionaliteit van onze site (bijvoorbeeld om navigatieproblemen op te sporen).

Bij de configuratie van Google Analytics hebben wij ervoor gezorgd dat Google deze gegevens als verwerker ontvangt, en deze gegevens dus niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. De configuratie “Google Analytics Advertising Features” is hiervan onafhankelijk en wordt beschreven in de desbetreffende paragraaf hieronder, voor zover deze ook op deze website wordt gebruikt.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers
U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en te installeren.

Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Verwijderen/Bezwaar
U kunt Google Analytics deactiveren via de Cookie instellingen.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

2.2.2 A/B Testing

Doel/Informatie
Deze website voert ook analyses uit van het gebruikersgedrag via een zogenaamde A/B-test. Afhankelijk van uw profielopdracht kunnen wij u onze websites met een licht gevarieerde inhoud tonen. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te analyseren en regelmatig te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. 

Voor deze analyses worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op een server in de EU opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door met behulp van uw browsersoftware de juiste instelling te kiezen.

Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het onderdeel Cookies.

Ontvangers
De gegevens zijn toegankelijk voor onze in de EU gevestigde dienstverleners op het gebied van webanalyse.

Verwijderen/Bezwaar
Levensduur van de cookie: tot 2 jaar (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn ingesteld).

Maximale opslagtermijn van gegevens: tot 25 maanden.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1, sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

2.3 Sociale plug-ins

Sociale plug-ins (hierna: ‘plug-ins’) van sociale netwerken worden op onze websites gebruikt, in het bijzonder de knop 'Delen' of 'Delen met vrienden' van Facebook, waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor Facebook.com in Europa. De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo.

Naast die van Facebook gebruiken we plug-ins van ‘Twitter’ (Provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en ‘Pinterest’ (Provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS).

Om redenen van gegevensbescherming hebben we bewust besloten om geen directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de 'Shariff'-oplossing. Met behulp van Shariff kunnen we zelf bepalen wanneer en of gegevens worden overgedragen aan de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk. Om deze reden is er geen automatische gegevensoverdracht naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Pinterest zodra u onze website bezoekt. Gegevens worden alleen naar sociale netwerken verzonden als u actief op de daarvoor bestemde socialenetwerkknop klikt. In dat geval brengt uw webbrowser een verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken (bijv. 'Doorgeven', 'Delen' of 'Delen met vrienden'), gaat u ermee akkoord dat uw browser een koppeling naar de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens zal verzenden naar de toepasselijke exploitant van het sociale netwerk en vice versa. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld.

De aanbieder van het sociale netwerk slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van de weergave van op de vraag toegesneden advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en of u bij deze provider aangemeld bent. Als u bij de plug-inprovider aangemeld bent, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en zij deelt deze met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook aanvullende informatie verstrekken over uw rechten in dit verband en over het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php.
meer informatie over de gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084,
www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS;
www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; 
twitter.com/privacy

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS); about.pinterest.com/privacy/.

 

2.4 Sociale login

Om u te registreren en in te loggen bij uw klantaccount, hebt u ook de mogelijkheid om uzelf te authentiseren met uw bestaande profiel op een van de volgende sociale netwerken, Facebook, Twitter of Google, en vervolgens u te registeren of in te loggen.

Hiertoe vindt u op de registratiepagina of inlogpagina de bijbehorende symbolen van de desbetreffende aanbieders van de sociale netwerken die door onze website worden ondersteund. Voordat een verbinding met de aanbieder tot stand wordt gebracht, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met het proces en de verzending van gegevens die hieronder worden beschreven:

Door op het betreffende symbool te klikken, wordt een nieuw pop-upvenster (een zogenaamde app) geopend waarin u zich moet aanmelden met uw aanmeldingsgegevens voor het sociale netwerk. Nadat u zich hebt aangemeld, vertelt het sociale netwerk u welke gegevens aan ons worden verzonden voor verificatie als onderdeel van het registratie- of aanmeldingsproces. Als u akkoord bent gegaan met deze gegevensoverdracht, worden de door ons vereiste velden voor registratie ingevuld met de verzonden gegevens. De informatie die we nodig hebben voor registratie of login, betreft: (i) uw naam en (ii) uw e-mailadres.

Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de overgedragen en vereiste gegevens, worden uw gegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Afgezien van dit verificatieproces is er geen enkele connectie tussen uw klantaccount dat bij ons is aangemaakt en uw account op het desbetreffende sociale netwerk.

Om het verificatieproces voor de registratie en aanmelding uit te voeren, wordt uw IP-adres verzonden naar de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk. We hebben geen invloed op het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door de voornoemde aanbieder van het sociale netwerk. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieder:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php.
meer informatie over de gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084,
www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS;
www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; 
twitter.com/privacy

 

Facebook Connect
Als een zogenaamde 'Facebook Connect-knop' op deze website wordt geplaatst, kunt u met uw Facebook-gebruikersgegevens inloggen op onze website. Bovendien kan via Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteiten op onze website in uw Facebook-profiel worden opgenomen. Wanneer u de knop activeert, krijgt u zowel de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens als voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruik van verdere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat Facebook via Facebook Connect informatie over de applicatie of website ontvangt, inclusief wat u aan het doen bent. Om het verbindingsproces te personaliseren, kan Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheid informatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt geautoriseerd. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit punt en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacy beleid van Facebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav

 

2.5 YouTube-video's

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingmodus’, dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die worden vermeld in onderdeel 2 van dit privacy beleid verzonden. Dit is onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van adverteren, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op de vraag toegesneden advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

 

Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.com/intl/en/policies/privacy

 

2.6 Internetreclame

2.6.1 Google Ads (vroeger Google Adwords)

2.6.1.1 Conversie van Google Adwords

We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Door middel van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en de reclamekosten op een billijke wijze berekenen.

 

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of clicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via een Google-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (van belang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk als analysewaarden opgeslagen.

 

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaat opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen. Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvol zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers niet identificeren.

 

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument door Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

 

2.6.1.2 Google Ads-remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om aan gebruikers van onze website advertenties te presenteren op basis van hun interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (zogenaamde ‘Google-advertenties’ in Google search of op YouTube of op andere websites). Hiertoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Om dit te doen, slaat Google cookies op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Network bezoeken. Deze cookie, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Het nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat uniek te identificeren. Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers
Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org.

Verwijderen/Bezwaar
U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen (met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen); b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices. Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Cookie levensduur: tot 180 dagen (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming). 

 

2.6.2 Advertentiefuncties van Google Analytics

Deze website maakt naast de standaard functies van Google Analytics ook gebruik van uitgebreidere functies (Google Analytics Advertising Features). De Google Analytics Advertising Features die geïmplementeerd zijn op deze website bevatten:

 • Google Display Netwerk Vertoningsrapportage
 • Google Analytics Rapportage Demografie en Interesses
 • Geïntegreerde diensten ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s

Om onze website te optimaliseren gebruiken we een combinatie van ‘first-party cookies’ (bijvoorbeeld Google Analytics cookies), Google marketingcookies en identificatiemiddelen.

Er zijn meerdere manieren waarop u uw deelname aan dit meetproces kunt voorkomen: a. in uw browsersoftware de juiste instellingen aanzetten; b. via uw Google Ad instellingen op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c. uw cookie-voorkeur instellingen aanpassen (klik hier). Houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer u deze maatregelen neemt, u wellicht niet in staat zal zijn om alle aangeboden functies volledig te kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

 

2.6.3 Google remarketing

Verder maken we gebruik van de applicatie Google Remarketing om weer contact met u op te nemen binnen de 12 maanden. Met deze applicatie kunnen onze advertenties worden weergegeven nadat u onze website hebt bezocht indien u doorgaat met serven op het internet. Dit gebeurt met behulp van cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag vast te leggen en te evalueren als u verschillende websites bezoekt. Google kan zo uw eerdere bezoeken aan onze website vaststellen. Blijkens haar eigen verklaringen voegt Google de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet bij uw persoonsgegevens, die Google kan opslaan. Volgens Google wordt met name pseudonimisering voor remarketing gebruikt.

 

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads , waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin , e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen . Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

 

Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:

www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org.

 

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

 

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

 

2.6.4 Adform

Doel/Informatie
Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool Adform van Adform A/S Denemarken. Adform gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt. Adform gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Adform cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Adform ziet en later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en daar iets koopt. Adform cookies bevatten geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, naam of adres.

 

Uw browser maakt automatisch een directe verbinding met de Adform-server wanneer u onze website bezoekt. Door de integratie van Adform ontvangt Adform de informatie dat u het betreffende deel van onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt.

 

Daarnaast stellen de cookies van Adform ons in staat om te erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) voltooit na het bekijken van een van onze display-/video-advertenties op Adform of andere platforms via Adform of het doorklikken (het bijhouden van conversies). Adform gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud die u op onze website(s) hebt bekeken, zodat we u op een later tijdstip gerichte advertenties kunnen tonen.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie het Onderdeel Cookies.

Ontvangers
Meer informatie over Adform vindt u op https://site.adform.com/ met betrekking tot gegevensbescherming bij Adform A/S Denemarken: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Verwijderen/Bezwaar
U kunt uw deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen: a) door middel van de instellingen van uw browser, met name door cookies van derden te blokkeren, ontvangt u geen advertenties van derden; b) door cookies van Adform via uw browser uit te schakelen via site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) door uw cookievoorkeuren dienovereenkomstig in te stellen (klik hier). Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na laatste interactie (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Maximale opslag periode van data: tot en met 13 maanden.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1, onder (a) AVG (toestemming).

 

2.6.5 Aangepaste doelgroepen op Facebook (‘Facebook-pixel’)

Doel van de behandeling :

Deze website gebruikt het "Facebook Pixel" van het sociale netwerk "Facebook" voor de volgende doeleinden:

 • Facebook (website) Gepersonaliseerd publiek

  We gebruiken de Facebook-pixel voor remarketingdoeleinden, zodat we binnen 180 dagen contact met u kunnen opnemen. Dit stelt ons in staat om advertenties weer te geven op basis van de interesses ("Facebook Ads") van website-gebruikers wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" of andere websites bezoeken die ook gebruik maken van dit instrument. Op deze manier streven wij ernaar om de voor u interessante advertenties weer te geven om onze website of onze aanbiedingen voor u interessanter te maken.

 • Facebook Conversion

  We gebruiken ook Facebook Pixel om ervoor te zorgen dat onze Facebook Ads overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet saai zijn. Met behulp van Facebook Pixel kunnen we de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook Ad hebben geklikt (dit wordt "conversie" genoemd).

 

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook zodra u akkoord gaat met het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming nodig is. Door de integratie van de Facebook-pixel ontvangt Facebook de informatie die u op een van onze websites heeft bekeken of op een door ons geplaatste advertentie heeft geklikt. Als u zich heeft geregistreerd voor een Facebook-service, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen.

De verwerking van deze gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. U kunt specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan vinden in de Facebook-hulpzone.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie over cookies [Link naar sectie over cookies 2.1 invoegen].

Ontvangers van de gegevens :

Gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens:

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) verantwoordelijk voor het verzamelen en doorgeven van gegevens in verband met deze verwerking. Dit geldt voor de volgende doeleinden:

 • De creatie van geïndividualiseerde of op maat gemaakte advertenties en de optimalisatie ervan
 • Verspreiding van commerciële en transactiegerelateerde berichten (bijvoorbeeld via Messenger)

De volgende behandelingen vallen niet onder de gezamenlijke controle:

 • De verwerking die plaatsvindt na de inzameling en verzending is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Facebook.
 • Het opstellen van rapporten en analyses in geaggregeerde en anonieme vorm gebeurt als onderaannemer en is dus onze verantwoordelijkheid.

 

We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook voor een gezamenlijke monitoring, die hier te bekijken is: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. In deze overeenkomst worden de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting van de BNPR met betrekking tot het gezamenlijke toezicht omschreven.

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensbeschermingsfunctionaris van Facebook zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/about/privacy. Nous hebben met Facebook afgesproken dat deze laatste als aanspreekpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan worden gebruikt (zie paragraaf 1.3). Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is er geen beperking van de reikwijdte van de rechten van de betrokkenen. Meer informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de wettelijke basis voor de verwerking en de rechten van de betrokkenen, is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven de gegevens door in het kader van een gezamenlijke controle op basis van een gewettigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging vindt u hier. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en over de verwerking op

De basis van de standaard contractuele bepalingen is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

 

Andere geadresseerden :

Wij geven de verzamelde gegevens ook door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, onderaannemers (bijv. platform-, hosting-, support- en analysedienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor het uitvoeren van de weergave en analyse van advertenties). Platform/hosting providers krijgen toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). In het kader van artikel 46 van de GDPR zijn wij, als passende zekerheid, standaardcontractclausules overeengekomen met

Meer informatie is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Deletion/withdrawal:

De functie "Facebook Custom Audiences" kan worden uitgeschakeld in de cookie-instellingen [Link wordt toegevoegd] en voor gebruikers die zijn ingelogd op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR (toestemming)

2.6.6 Commerce Connector

Doel/Informatie
Op onze website bieden wij u een lijst van verschillende online retailers, waar u onze producten kunt kopen. Als u op een link naar een van de dealers klikt, wordt u doorgestuurd naar de productpagina van de geselecteerde dealer en onze partner - Commerce Connector GmbH - slaat gedurende 7 dagen een cookie op uw apparaat op. Als u binnen deze periode een aankoop doet bij de geselecteerde winkelier, krijgt Commerce Connector een algemene informatie over uw aankoop nadat u de aankoop heeft afgerond en de orderbevestigingspagina hebt bereikt.

Om deze reden ontvangt Commerce Connector een uniek cookienummer dat wordt gebruikt om anonieme verkoopstatistieken te maken van onze producten die u via de link heeft gekocht. Commerce Connector levert ons deze anonieme statistieken. 

Gebruikte cookies: Type c. Voor meer informatie, zie het onderdeel Cookies.

Ontvangers
De gegevens zullen verwerkt worden door onze partner Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41, 70372 Stuttgart. Raadpleeg de Privacy Policy van de Commerce Connector voor meer informatie over de tool en hoe deze uit te schakelen.

Verwijderen/Terugtrekken
Cookie levensduur: 7 dagen (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst). https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_cco/#optout 

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.6.7 S4M

Introductie

Succes4Mobile SAS (S4M) is een groep bestaande uit de volgende bedrijven: Yanco by S4M, Fusio by S4M, Sam4Mobile Ltd (UK), Sam4Mobile Inc. (USA), Sam4Mobile Brasil Solucoes da informacao Ltda (Brésil), S4M PTE.LTD. (Singapour), S4M S.R.L (Italy), Succès pour Mobile Canada Inc (Canada), als ook elk bedrijf dat S4M in de toekomst zal opzetten en beheren.

 

S4M is een wereldwijde leverancier van mobiele advertenties en data management technologie. S4M levert hulpmiddelen en diensten waarmee kopen in realtime en het leveren van advertenties op websites en apps mogelijk wordt. Daarnaast kunnen adverteerders en hun mediabureaus met S4M meer leren over hun advertenties via een reeks analytische hulpmiddelen, namelijk: het kijken naar vertoningen (wanneer de advertentie wordt weergegeven), klikken (wanneer u op de advertentie klikt), een gemiddelde van “post-click” verkeer (statistieken), te proberen te bepalen hoe de advertenties kunnen worden geoptimaliseerd, en wat de meest efficiënte uitgevers en advertentie-indelingen zijn.

Doel

S4M’s service wordt gebruikt om uw activiteiten op deze website te volgen en te verbinden aan mobiele advertentie campagnes.

Wettelijke grondslag

S4M’s volgbibliotheek wordt alleen geactiveerd wanneer u uw toestemming heeft gegeven in de cookie-toestemming banner op deze website.

 

S4M raad u aan om hun privacy policy te lezen.

Cookies

S4M maakt en gebruikt cookies om de service te verlenen en het type website, de advertenties, de oorsprong van de klik van de reclame, de huidige navigatiesessie en uw browser te identificeren. Cookies worden aangemaakt op het domein van deze website. 

 

Alle S4M cookie namen beginnen met “s4m”.

 

De levensduur van de cookies staat automatisch tussen 20 minuten en 13 maanden.

Gebruik van de persoonsgegevens

Data Transfer
S4M is een internationale groep met kantoren in Europa, Amerika en Azië. Om deze reden wordt het platform ondersteund door technologie die het mogelijk maakt voor S4M om hun services wereldwijd aan te kunnen bieden. Afhankelijk van de service die gebruikt wordt, wordt het platform gehost in Ierland of Amerika, met een “relay server” in Singapore. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens die S4M van en over u verzamelt, doorgegeven en opgeslagen worden in een ander land dan waar u zich bevindt, wat vervolgens weer betekent dat een ander level van beveiliging van uw persoonsgegevens aangeboden wordt. Toch zorgt S4M ervoor dat ze voldoen aan de relevante regelgeving en nemen ze voldoende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. S4M zorgt er specifiek voor dat ze voldoen aan de AVG vereisten met betrekking tot rechtmatige overdacht mechanismen.

 

 

Ontvangers

 • S4M, om de diensten te leveren;
 • Amazon Web Services, om de diensten te hosten;
 • Eigenaar van deze website om de diensten te gebruiken.

Bewaartermijnen

S4M zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard blijven dan de termijn die is afgesproken met de eigenaar van deze website. S4M verwijdert uw persoonsgegevens automatisch via het platform binnen 13 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking aan te vragen over de persoonsgegevens die S4M van u heeft.

 

U kunt hiervoor direct contact opnemen met S4M door een mail te sturen naar : privacy[at]s4m.io.

 

Of via de post:

SUCESS 4 MOBILE SAS
Ter attentie van de Data Protection Officer
43 / 45 avenue de Clichy
75017 Paris

 

2.6.8 Teads True Visit Pixel

1. Wat is Teads True Visit?

Teads True Visit vereist de implementatie van een pixel om de bestemmingspagina te volgen, idealiter voor de start van een campagne om voor het grootste uitsluitingsbereik te zorgen. 
Teads True Visit campagnes richten zich op de Teads cookies pool van gebruikers die hun toestemming hebben gegeven via Teads partner uitgevers.

2. Wat is het doel van de Teads Pixel op deze website?

De geïnstalleerde Teads pixel op de landingspagina van de adverteerder, roept Teads op voor elke gebruiker die de website bezoekt, zodat Teads kan bevestigen of de gebruiker bekend is bij Teads:

- Indien de gebruiker bekend is bij Teads, zal de gebruiker uitgesloten worden van de campagne van de adverteerder;
- Indien de gebruiker niet bekend is bij Teads, doet Teads niets aangezien de pixel alleen die gebruikers leest die al eerder een Teads cookie hadden en dus akkoord zijn gegaan met het volgen.

Het enige doel van deze pixel is om de Teads cookies te lezen om:

a) Teads gebruikers die de adverteerders website bezoeken te volgen en hen niet mee te nemen in de campagne van de adverteerder om zo het bereik van de campagne te maximaliseren;
b) de conversie te volgen om adverteerders alleen unieke en incrementele bezoekers die de bestemmingspagina daadwerkelijk hebben bezocht in rekening te brengen.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld via deze pixel?

De Teads pixel verzamelt de volgende informatie:
- Huidige URL
- Auction ID-parameter (dit is een optionele parameter die Teads via hun doorklik-URL verzend)
- Apparaat
- Browser
- OS

Er worden dus geen persoonsgegevens verwerkt. Teads zet campagnes uit op hun eigen publiek, gebaseerd op de datamogelijkheden. Teads biedt wel een gecombineerde rapportage van campagneprestaties, maar welke geen persoonsgegevens bevatten.

De geïnstalleerde Teads pixel op de landingspagina van de adverteerder wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen of te delen, om gebruikers uit te kiezen door trackingtechnologie te gebruiken, of om gerichte advertenties weer te geven. Daarom is de pixel niet onderworpen aan specifieke toestemming van de gebruiker en daarom kan de pixel worden opgeroepen zonder toestemming aan de adverteerders kant, in naam van Teads.

Teads levert True Visit campagnes op hun eigen cookiepool en fungeert als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor de levering van de Teads True Visit Service.

 

2.6.9 App Nexus

AppNexus heeft een technologieplatform dat klanten gebruiken om online advertenties te kopen, verkopen en te leveren en is gevestigd in een niet-Europees land (Verenigde Staten).

Deze leverancier is aangesloten bij het privacyschild en zorgt dan ook voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau (privacyschildcertificering van de leverancier:

 

Naam van de cookie

Bedrijf

Doel

Looptijd

sess

AppNexus

1 | 2 | 3

1 maand

uuid2

AppNexus

1 | 2 | 3

3 maanden

anj

AppNexus

1 | 2 | 3

3 maanden


Doel

 1. Bijhouden welke advertenties je hebt gezien en bepalen hoe vaak je bent blootgesteld aan advertenties.
 2. Het maken van (statistische) analyses om (online) profielen aan te maken die kunnen worden gebruikt om toekomstige interesses (beter) te voorspellen als basis voor gerichte (online) advertenties.
 3. Identificatie van de 'Customer Journey'.

 

De leverancier AppNexus heeft een technologieplatform dat klanten gebruiken om online advertenties te kopen, verkopen en te leveren. AppNexus is gevestigd in een niet-Europees land (Verenigde Staten). Deze leverancier is aangesloten bij het privacyschild en zorgt dan ook voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau.

 

2.7 Google Tag Manager

Doel & Informatie :

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om de tags van de website te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen de tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De Google Tag Manager triggert andere tags die op hun beurt, indien nodig, gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking tags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

 

Ontvangers :

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Overdracht naar derde landen is mogelijk. In het kader van artikel 46 van de DDR zijn wij als passende zekerheid standaardcontractbepalingen overeengekomen. Meer informatie hierover is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder f), van de DDR (rechtmatig belang)

 

2.8 Pop-up voor campagnes/niewsbrieven/loyaliteitsprogramma’s (optinmonster)

Doel/Informatie
Deze website maakt gebruik van pop-up functies om u een snelle en eenvoudige manier te bieden om deel te nemen aan campagnes of om u te abonneren op nieuwsbrieven/loyaliteitsprogramma’s. Het doel van elke campagne/nieuwsbrief/loyaliteitsprogramma wordt beschreven in een van de onderstaande hoofdstukken en is onafhankelijk van het verstrekken van deze pop-up functionaliteit.
Soms gebruiken we functies om ervoor te zorgen dat u alleen die pop-ups ziet in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld dat u alleen de pop-ups ziet de eerste keer dat u onze website bezoekt, of hoe vaak de pop-up zal verschijnen.

Gebruikte Cookies: type B. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers

Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (uitvoeren van gewilde campagne/nieuwsbrief/programma). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/Bezwaar
Het verwijderen van de verstrekte gegevens verschilt per campagne/nieuwsbrief/loyaliteits-programma, zoals hieronder beschreven.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub f AVG (wanneer verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven).

 

2.9 Captchas

Deze website gebruikt in specifieke gevallen de Google reCAPTCHA v2 om het gebruik van tekstvelden door geautomatiseerde programma's/bots te vermijden. Het helpt om de veiligheid van onze website te ondersteunen en om SPAM voor de gebruikers te vermijden. Dit is ook ons legitieme belang en voldoet aan onze wettelijke verplichting.

 

De verzamelde gegevens zijn hard- en software-informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens en het resultaat van integriteitscontroles. Deze gegevens worden verzonden naar Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De gegevens worden door Google niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.

 

Meer informatie vindt u in hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Meer documentatie is hier te vinden: https://developers.google.com/recaptcha/ 
https://www.google.com/recaptcha/admin/create

 

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) c AVG (als verwerking vereist is ter naleving van een wettelijke verplichting)
Art. 6 (1) f AVG (als verwerking berust op gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven)

 

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we ook enkele andere diensten aan, waar uw persoonsgegevens voor verwerkt worden.

 

Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde dienstverleners of uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u over de desbetreffende processen hieronder uitvoerig informeren.

 

Wij hebben externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en geven ze zorgvuldig opdrachten, en zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden wanneer we in samenwerking met partners promoties, sweepstakes, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie kan worden verkregen op het moment dat u de gegevens verstrekt of in de beschrijving van de onderstaande diensten.

 

In tegenstelling tot het bepaalde in 1.2 is een Beiersdorf-onderneming in sommige gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder aangeboden diensten, die al aan u is bekendgemaakt als onderdeel van de mededeling. Als er daarom wordt verwezen naar onderdelen van dit privacy beleid, bijvoorbeeld via een link, en er is al een verwerkingsverantwoordelijke genoemd, bijvoorbeeld in de voettekst/ondertekening van een e-mail of campagnekaart, dan is deze persoon de gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 nr. 7 AVG.

 

Als onze dienstverleners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de onderstaande beschrijving van de dienst.

 

3.1 Contact

Functie/Informatie
Bij de communicatie en/of samenwerking met ons, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website of het gegevensuitwisselingsplatform, bijvoorbeeld als consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer, of persoonsgegevens die tijdens het gesprek worden verstrekt) door ons opgeslagen en verwerkt om bijvoorbeeld uw vragen en verzoeken te beantwoorden of voor zakelijke correspondentie.

Bij de verwerking van gegevens die in het kader van de communicatie ontstaan, hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten, voor interne controledoeleinden of in overeenstemming met het desbetreffende communicatieverzoek. 

Ontvangers
Om terrorisme te bestrijden, zijn wij wettelijk verplicht om een vergelijking te maken met sanctielijsten. Daarom verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de vergelijking met deze lijsten. Bovendien verwerken wij uw gegevens in de Beiersdorf-groep voor het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag, de beoordeling en beheersing van risico's, voor interne communicatie en voor overeenkomstige administratieve doeleinden.

Indien u een van onze zakenpartners bent, checken we regelmatig uw kredietwaardigheid in bepaalde situaties (bijvoorbeeld tijdens het sluiten van een overeenkomst). Ons gerechtvaardigd belang hiervoor is het minimaliseren van de financiële risico’s. Voor dit doel werken we samen met kredietinstellingen waarvan we de benodigde gegevens ontvangen. Daarom geven we uw naam en contact gegevens door aan deze kredietinstellingen.

Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Verwijderen/bezwaar

We verwijderen gegevens die voortkomen uit deze context zodra het behouden van de gegevens niet langer nodig is, tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. In het geval van consumenten vragen middels het consumenten beheer systeem, zullen de persoonlijke gegevens meestal na 1 jaar worden verwijderd. Als uitzondering, de gegevens zullen langer bewaard worden als de gegevens noodzakelijke zijn voor het etablissement, een oefening, of verdediging van rechtsvoordering.

 

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen in overeenstemming met de vereisten onder paragraaf 4.

 

Wettelijke grondslag

Art. 6 (1) b AVG (als verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of situatie gelijkwaardig aan een overeenkomst);
Art. 6 (1) c AVG (als verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting);
Art. 6 (1) f AVG (als verwerking berust op gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven)

 

Als u een klant of zakenpartner bent, kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan potentiële kopers als onderdeel van een zakelijke transactie. In het kader van het due diligence-onderzoek worden over het algemeen anonieme gegevens verwerkt. Het kan echter nodig zijn om in individuele gevallen persoonsgegevens te verwerken. Ons legitieme belang ligt in de uitvoering van de zakelijke transactie.

 

3.2 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

Functie/Informatie

Wanneer u deelneemt aan sweepstakes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

 

De verstrekking van uw persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van een contract. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de campagne. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Ontvangers

We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, aanbieders van verwerkingsdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van de actie). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte).

 

Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen

Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

3.3 Inlogprofiel

Functie / Informatie

Indien u zich heeft geregistreerd, bieden wij u de mogelijkheid om beoordelingen te schrijven, een lijst favoriete producten samen te stellen, een nieuwsbrief te ontvangen en we bieden u in de toekomst alleen gepersonaliseerde inhoud aan op basis van uw gedrag. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens zullen worden opgeslagen en voor marktonderzoek en reclamedoeleinden worden gebruikt. We kunnen u dan geïndividualiseerde advertenties sturen.

Ontvangers

We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, consumentendatabase, reviewaanbieder) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor het verrichten van reclameactiviteiten). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte).

 

Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen / Intrekken

Uw gegevens worden verwijderd zodra u uw account verwijderd, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. Om uw gegevens te verwijderen, meldt u zich bij uw klantaccount aan en gebruikt u de verwijderingsfunctie, of trekt u uw toestemming voor verwerking van uw gegevens in per e-mail. We verwijderen uw persoonsgegevens ten laatste automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

3.4 Mailings per post

Functie / Informatie

Als geselecteerde klant, zakenpartner, tester en/of consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingen en productmonsters per post (brief). 

 

Dit is een speciale vorm van direct marketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klanten en consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie te verstrekken.

Ontvangers

We dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebied van consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen

Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uw abonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoals vermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. We verwijderen uw persoonlijke gegevens verder uiterlijk automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen niet gebruikt).

Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

3.5 Waarderingen en beoordelingen

Functie/Informatie

Gebruikers kunnen waarderingen en beoordelingen van producten, processen of andere evaluaties indienen in het kader van de aanbiedingen op de website overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden. Het is ons legitiem belang dat gebruikers vrijelijk hun mening over producten kunnen geven en dat deze beoordelingen gepseudonimiseerd zichtbaar gemaakt kunnen worden op de websites van derden.

Uw waardering wordt met uw gebruikersnaam gepubliceerd. Uw achternaam wordt afgekort. De waarderingen worden vóór de publicatie mogelijk beoordeeld. We behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen als derden hiertegen bezwaar maken op grond van onrechtmatigheid. Meer informatie kunt u vinden in onze gebruiksvoorwaarden.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan  externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. aanbieders van hosting, websites van derden en van klantenbeheerdiensten) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor publicatie op de website). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen
Alle waarderingen en beoordelingen van geregistreerde gebruikers worden verwijderd na de verwijdering van het gebruikersaccount. Waarderingen en beoordelingen van ongeregistreerde worden verwijderd na een geverifieerde aanvraag tot verwijdering.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

3.6 Enquêtes

Functie / Informatie
Als u meedoet aan een enquête of vergelijkbare campagne, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor hetgeen waar u toestemming voor heeft gegeven. De verzamelde gegevens geven antwoord op de vragen rondom het onderwerp van de enquête of vergelijkbare campagne, zowel als socio-demografische gegevens over uzelf. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.

Ontvangers
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Verwijderen
Uw gegevens worden verwijderd zodra de enquête of vergelijkbare campagne is voldaan (zie desbetreffende voorwaarden van de actie), op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. De gegevens worden gebruikelijk na twee jaar verwijderd.

Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren per post: SA Beiersdorf NV, Marie Curie Plein 20, 1070 Brussel, België of via het online contactformulier.

Let op: de tips en het advies op deze website werden zorgvuldig samengesteld, maar kunnen geenszins worden opgevat ter vervanging van medisch advies en medische behandeling. Als je een gezondheidsprobleem hebt of vermoedt, raadpleeg dan een arts en volg medisch advies, ongeacht wat je op deze website hebt geleerd. Lees en volg steeds de instructies voor onze producten. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info.hansaplast@beiersdorf.com.