Image

Hansaplast 100 jaar

3 min. leestijd
Toon meer
Dit jaar bestaat Hansaplast maar liefst 100 jaar! Om dit prachtige jubileum te vieren, willen we graag iets terugdoen voor de maatschappij. Daarom zijn wij een samenwerking met het Rode Kruis aangegaan. Het doel van de samenwerking is om de kennis en vaardigheden binnen het onderwijs omtrent eerste hulp, waaronder wondverzorging, te vergroten.

Kinderen kennis laten maken met EHBO

Image

Een valpartij op het schoolplein, een bloedneus in de klas of een botsing bij tikkertje. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hansaplast en het Rode Kruis staan voor iedereen klaar wanneer het gaat om ongelukken en noodsituaties. Daarom vormen we de perfecte match voor deze samenwerking.

Rode Kruis-Vlaanderen is een vereniging die bestaat uit bijna 14.000 vrijwilligers en ruim 1400 beroepskrachten die ondersteunen bij activiteiten van al deze vrijwilligers om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. Dichtbij, maar ook ver weg. De organisatie is al lange tijd actief in het onderwijs met initiatielessen en opleidingen voor leerkrachten binnen het onderwijs omtrent EHBO en de creatie van lespakketten die docenten zelf kunnen gebruiken.

Het EHBO-lesmateriaal

Image

De samenwerking tussen Hansaplast en het Rode Kruis zorgt ervoor dat het huidige EHBO-lesmateriaal van het Rode Kruis beschikbaar wordt voor alle scholen in België. Zo zorgen we er samen voor dat de kennis en vaardigheden die we delen met basisschoolleerlingen relevant en actueel is. We geven de benodigde kennis, de juiste houding en voldoende vaardigheden mee, zodat kinderen en jongeren zichzelf én anderen in (dreigende) nood kunnen en willen helpen. Het doel van de lesmaterialen is om bewustwording te creëren wat betreft ongelukken én kinderen het zelfvertrouwen te geven dat ze iets kunnen doen wanneer zich een ongeval of noodsituatie voordoet. Iedere minuut telt, daarom is herkennen en alarmeren van ongevallen en noodsituaties van groot belang. Het verlenen van eerste hulp is daarbij ontzettend belangrijk.

Lesmateriaal voor jouw basisschool

Het Rode Kruis biedt het onderwijs momenteel twee soorten opleidingen aan:

  1. Train the Trainer- opleidingen voor leerkrachten: Het programma Train the Trainer is er voor leerkrachten binnen het kleuter, lager en secundair/hoger onderwijs. De leerkrachten krijgen, op maat van de doelgroep, de kennis aan de hand van leuke didactische werkvormen en lesmaterialen om zo kleuters, leerlingen of studenten de eerste stappen in eerste hulp aan te leren.
  2. Initiatielessen voor leerkrachten: Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten is laagdrempeling en zorgt ervoor dat men de baisisregels bij eerst hulp leert kennen. Deze opleiding bestaat uit twee delen waar men eerst de basisprincipes leert kennen en bijhorend zich verder verdiept in een aantal extra thema’s zal bloedingen en huidwonden, brandwonden en letsels aan botten, spieren of gewrichten. Elke deelnemer ontvangt ook het handboek Eerste hulp voor leerkrachten.

“Ik heb twee kindjes van 5 jaar oud. Als mama wil je natuurlijk weten hoe je moet handelen in geval van nood, dus de interesse in de eerstehulptechnieken was er al even toen ik als praktijkdocente aan de slag ging in de Karel De Grote Hogeschool. Tot vorig jaar waren we als leerkracht binnen de hogeschool niet verplicht om de opleiding Train de Trainer te volgen, maar samen met een aantal collega’s schreef ik me toch in. Net omwille van die persoonlijke interesse én omdat ik het professioneel dan ook kon gaan toepassen in mijn lessen.” Katrien Francque (33) is één van de vele cursisten die de opleiding volgden.

Over het Rode Kruis

Image
Het Rode Kruis staat voor zelfredzaambeid stimuleren, meteen helpen bij rampen en opkomen voor kwetsbaren. Dichtbij, wanneer mensen bijvoorbeeld hulp nodig hebben als gevolg van de coronapandemie. Maar ook ver weg. Ze helpen mensen die hun dierbaren zijn kwijtgeraakt of wiens huis is weggevaagd door natuurgeweld. Daarnaast bereidt het Rode Kruis mensen voor op crisissituaties en proberen ze de gevolgen van rampen zoveel mogelijk te beperken. Met het grootste vrijwillige hulpverleningsnetwerk ter wereld is het Rode Kruis altijd in de buurt. Om te helpen wanneer dat nodig is.

Verwante artikelen