Cloud cover rainforest

Ons engagement voor onze inzet voor duurzaamheid – Hoe we onze verantwoordelijkheid nemen voor de bevolking en de planeet

5 min. leestijd
Toon meer

Onze producten worden al generaties lang gebruikt voor de verzorging van wonden. We hopen dat dit de komende generaties zo blijft. We zijn ons echter zeer goed bewust van het groeiende aantal uitdagingen op het gebied van het milieu en de maatschappij waar onze wereld vandaag de dag mee te maken heeft. Wij  allemaal  – en vooral wereldwijde bedrijven – hebben de plicht om te zorgen voor een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Hier bij Hansaplast zijn we vastberaden om onze bijdrage te leveren. De planeet van vandaag, is de toekomst van morgen. 

We doen ons uiterste best voor duurzaamheid en streven er altijd naar om meer te doen. Dit artikel gaat over onze inzet voor duurzaamheid. We schenken aandacht aan de verbeteringen die we tot nu toe hebben aangebracht en aan onze ambitieuze doelen die we in de toekomst vast en zeker willen bereiken.

Wat betekent duurzaamheid voor Hansaplast?

Image
Duurzaam gebruik van onze aarde is een van onze zeven speerpunten

Ons engagement om concrete maatregelen te nemen ter bevordering van duurzaamheid is verankerd in de principes die we volgen. Het duurzaamheidsprogramma CARE BEYOND SKIN van ons moederbedrijf, Beiersdorf, volgt op zijn beurt de doelen voor de ontwikkeling van duurzaamheid van de Verenigde Naties en de tien principes van het wereldwijde pact van de Verenigde naties. We richten onze inspanningen op het milieu, de consumenten en de maatschappij en onderzoeken constant manieren om onze producten duurzamer te maken. 

Door de recente ontwikkelingen en innovaties hebben we veranderingen kunnen invoeren met een effect op het milieu. Hoewel sommige duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven een focus op milieuproblemen hebben, streeft ons duurzaamheidsprogramma ernaar om maatschappelijk duurzame praktijken te bevorderen. We werken er onophoudelijk aan om ervoor te zorgen dat werknemers in onze hele waardeketen worden gerespecteerd, gewaardeerd en hun rechten worden beschermd. Daarnaast zetten we ons in voor de bevordering van een inclusieve maatschappij waarin iedereen een plaats heeft.

Concrete maatregelen om onze producten en verpakkingen duurzamer te maken

Image
Bij Hansaplast streven we ernaar om een duurzamere toekomst te creëren – voor het milieu, de maatschappij en onze consumenten.

Bij Hansaplast hebben we al stappen voorwaarts gezet als het om de duurzaamheid van onze producten, verpakkingen en werkprocessen gaat. We weten echter dat we nog een lange weg te gaan hebben: er zijn dringend nog meer maatregelen nodig. Hieronder vindt u een overzicht van onze resultaten tot nu toe, onze inspanningen voor de komende jaren en onze doelstellingen voor de toekomst.

Bij Beiersdorf hebben we tussen 2012 en 2019 …

 • de CO2-uitstoot met betrekking tot energie voor de vervaardiging van producten verminderd met 41%,
 • ten minste 55% van onze verkoop gerealiseerd met producten met een verbeterd milieu-impact
 • bereikt dat vanaf 2019 100% van onze electriciteitsvoorziening afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.

Bij Hansaplast besparen we door onze nieuwe, lichtere doosjes elk jaar 106 ton aan papier – even veel als het gewicht van 18 volwassen Afrikaanse olifanten. Daarnaast zijn ons papier en karton ook 100% FSC gecertificeerd. 

We hebben ook plastic uit onze afsluitbare zakjes verwijderd, een verandering die per jaar 83 ton aan plastic bespaart. Dit cijfer komt overeen met een ononderbroken strip pleisters die 13,5 keer om de wereld kan worden gewikkeld.

Voortbouwend op onze vooruitgang tot nu toe hebben we voor de volgende paar jaar enkele concrete doelstellingen genomen ter ondersteuning van de kringloopeconomie.

 • Ons moederbedrijf Beiersdorf streeft ernaar om tegen 2025 minimaal 30% gerecycled plastic in plastic verpakkingen te gebruiken. Bij Hansaplast zullen we ook onze bijdrage leveren bij het invoeren van deze verandering.
 • Al onze productverpakkingen zullen tegen 2025 navulbaar, herbruikbaar of recyclebaar zijn.
 • We streven er ook naar dat onze producten tegen 2025 geen dierlijke materialen meer bevatten.

Hoewel er een dringende nood aan onmiddellijke tastbare maatregelen bestaat, zullen de milieuproblemen waarmee we te maken hebben niet van de ene dag op de andere opgelost zijn. Hier zal nog tientallen jaren aan gewerkt moeten worden met een langetermijnvisie voor de toekomst. Op langere termijn zetten we ons in voor:

 • een afname van 30% in waardeketen-emissies,
 • een afname van 30% afval tijdens productieprocessen
 • een afname van 50% in het gebruik van fossiele nieuwe plastics.

Bij Hansaplast zijn we ons bewust van de omvang van de uitdaging die we moeten aangaan en aanvaarden we onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de bevolking en de planeet. Het is om die reden en in het belang van de volgende generaties dat we onszelf dergelijke ambitieuze doelen hebben gesteld.

Het duurzaamheidsprogramma CARE BEYOND SKIN

Hansaplast maakt deel uit van Beiersdorf, een wereldwijd bedrijf voor huidverzorging met een wereldwijde benadering van duurzaamheid. Daarom is duurzaamheid diep verankerd in onze bedrijfscultuur en is het een belangrijk element in ons besluitvormingsproces – en, vanaf 2020, een integraal onderdeel van Beiersdorfs bedrijfsstrategie C.A.R.E.+.

Beiersdorfs nieuwe duurzaamheidsprogramma CARE BEYOND SKIN richt zich op drie thema's: het milieu, de maatschappij en de consumenten. Binnen deze thema's hebben we zeven aandachtsgebieden bepaald waarop we onze inspanningen in de toekomst willen gaan richten. Dit zijn:

Milieu

 • Voor een positieve toekomst voor het klimaat
 • Voor gerecycled materiaal
 • Voor duurzaam gebruik van land
 • Voor een herstel van de wateromgeving

Maatschappij

 • Voor werknemers in onze gehele waardeketen
 • Voor een inclusieve maatschappij

Consument

 • Voor de gezondheid en het welzijn van consumenten

We zullen deze thema's en aandachtsgebieden in de komende jaren ontwikkelen, door doelstellingen te definiëren die onze ambities vormgeven en die helpen onze vooruitgang te meten. We zijn gepassioneerder en vastbeslotener dan ooit om met dit belangrijke thema bezig te zijn en als bedrijf bij te dragen aan een positieve verandering op wereldschaal.